116 Mahkota Parade

Mahkota Parade

Address: G-16, Mahkota Parade, No. 1, Jalan Merdeka 75000 Melaka Melaka
Phone: 06 281 1727
Business Hours: Mon - Sun 10:30 - 21:30